Участия на изложения

АГРА

Международна селскостопанска изложба.

БиоАгра - специализирана изложба за биологично растениевъдство и животновъдство.

 

МЕЖДУНАРОДЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР

На Международния технически панаир се представят последните постижения на световните лидери в областите машиностроене, автомобили, транспорт, информационни технологии, софтуер, електроника и електротехника, строителство, химия, енергетика, екология и други.

 

БАТА АГРО

Българската асоциация на търговците на агротехника /БАТА АГРО/ е неправителствена браншова организация, която обединява фирми, оторизирани от водещи световни производители на земеделска техника за внос и дистрибуция на самоходна и прикачена агротехника на територията на Република България.

 

ДОБРИЧКИ ПАНАИР

Добрички панаир АД е спечелил доверието на агробизнеса от България и чужбина, превръщайки се в традиционен форум. С всяка година изложенията регистрират растящ интерес към възможностите за инвестиране в българския аграрен отрасъл, знак за което е броят на фирмите участници в тях.