Заместители на AdBlue® - РЕДУКЦИЯ НА АЗОТНИ ОКИСИ В СИСТЕМИ SCR

Фирма Петрус ООД извършва доставка и продажба на замесители на AdBlue® в опаковки от 10, 200 и 1000 литра. Цена 0.50лв/л (без ДДС). 

Петрус ООД разполага със собствен транспорт за доставка на всички видове течни горива , кaкто и за предлаганите от нас ведомствени бензиностанции, рампи и аксесоари, които можете да рагледате в нашият сайт.