ДОБАВКА ЗА ЗИМНИ ДИЗЕЛОВИ ГОРИВА ХЕЛИОС 15 Д

Хелиос 15Д гарантира осезаема промяна на експлоатационните свойства на горивото и работата на дизеловия двигател:

  • лесен старт и сигурност през зимата;
  • тиха работа на двигателя;
  • чиста горивна система;
  • намаляване на вредните емисии в отработените газове;
  • по-добра смазочна способност и антикорозионни свойства;
  • до 6% по-нисък разход на гориво при всички режими на работа. 

Хелиос 15Д е полифункционална добавка за зимни дизелови горива.

В състава ú участва ПРОТОХЕЛИОС - активен компонент, разработен и синтезиран в научната и производствена база на Компанията. Чрез него се подобрява процесът на изгаряне, намалява се количеството на вредните емисии в отработените газове и димността. Постига се до 70% по-малко въглероден оксид и 25% по-ниска димност.

Хелиос 15Д почиства натрупаните отложения по горивната система и дюзите, възпрепятства образуването им и поддържа системата чиста. Тези ефекти се постигат в резултат от действието на активния компонент ПРОТОХЕЛИОС и на антинагарен компонент.

Добавката подобрява смазочната способност на горивото и защитава металните повърхности от агресивното влияние на корозионно-активните продукти.

Хелиос 15Д съдържа високомолекулни съединения, които се адсорбират върху образуващите се кристали от вода и парафини, като възпрепятства окрупняването им. В резултат се подобряват нискотемпературните свойства на горивото. Хелиос 15Д гарантира лесен старт и безпроблемна експлоатация през зимата.

В резултат от комплексното действие на активните компоненти, участващи в състава на добавката се постига лесен старт, изключителна динамика, по-висока мощност и намаляване на разхода на гориво до 6%.

Препоръчваме Хелиос 15Д да се използва в съотношение 1л към 1000л дизелово гориво. В най-студените дни Хелиос 15Д може да се използва в концентрации до 2л на 1000л дизелово гориво.

Информацията е предоставена от www.helios.bg. - Всички права запазени.

 

Петрус ООД разполага със собствен транспорт за доставка на всички видове течни горива , кaкто и за предлаганите от нас ведомствени бензиностанции, рампи и аксесоари, които можете да рагледате в нашият сайт.