Общият режим за регистриране и отчитане на доставките и на продажбите на течни горива вече ще се прилага и за големите петролни бази, които в шестмесечен срок трябва да поставят съответните измервателни уреди.

Това реши парламентът с приемането на второ четене на промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, с които се изменя Законът за данък върху добавената стойност.

Предложението за поставяне на измервателни уреди и в петролните бази беше направено от депутата от Патриотичния фронт Емил Димитров. Текстът беше приет със 100 гласа „за”, 8 „против” и 9 гласа „въздържал се”.

„Приходите са в горивата. В момента има една неравнопоставеност - всяка една бензиностанция на село, в града, в центъра на София има измервателни уреди, а петролните бази нямат”, посочи той. Така Димитров обоснова предложението си за отпадане на специалния режим за петролните бази с цел НАП и Агенция „Митници” да упражняват по-ефективен контрол. 

По този начин петролните бази ще прилагат общия режим за регистриране и отчитане на доставките, респективно продажбите на течни горива в търговските обекти, чрез фискални устройства, електронни системи, фискална памет за отчитане на оборотите от продажба на течни горива, добави Димитров.

Съгласно закона вече и петролните бази ще издават касови бележки за извършените доставки/продажби на течни горива и ще имат дистанционна връзка с НАП, което ще даде възможност за определяне на наличните количества горива в резервоарите.

Депутатите дадоха шестмесечен срок на петролните бази да приведат дейността си в съответствие с новите законови изисквания.

Източник: БТА