Продажба и транспорт на горива

Фирма Петрус ООД се занимава с търговия на всички видове горива. 

Фирмата предлага търговия с всички видове горива производство на "Лукойл България" АД, както следва:

 

1
2
3
4
5
6
7
   Шифър по ЕКП 
2119320010
2119320011
02141000042
02141000043
2133420008
02144400051
2211310000
      Наименование
Автомобилен бензин А95 H Е5
Автомобилен бензин А98H Е5
Дизелово моторно гориво 10 ppm E5
Дизелово моторно гориво 10 ppm Е5 с min 6% биодизел
Газьол за извънпътна техника 0.1%S
Газьол за отопление 0.1 %S
Котелно гориво 3%S

 

 

Петрус ООД разполага със собствен транспорт за доставка на всички видове течни горива , кaкто и предлаганите от нас ведомствени бензиностанции и аксесоари, които можете да рагледате в нашият "КАТАЛОГ"